קצר במדבר - עלילתי

הגשת הצעות להפקת סרטים עלילתיים קצרים

ההגשה נשלחה בהצלחה
מספר הגשתך הוא 10